References

Some Websites: 

Ray Tomes about Pythagoras and the Universe

Harmonic Theories by Ray Tomes

Ray Tomes' Cycle in the Universe

Schuman Resonance:  http://dsentman.gi.alaska.edu/schumann.htm

Keely Net: http://www.keelynet.com/ 

Alchemical Octave :http://bobfoote.angelfire.com/octaves.html

Sympathetic Vibratory Physics:.http://www.svpvril.com/svpweb5.html#TOP%20pg%205 

English literature:

"Musicophilia", Tales of Music and the Brain. Oliver Sacks, 2008, Picador.

"The Hunt for Zero Point", Inside the classified world of antigravity technology, by Nick Cook .2002. Broadway Books.

"Tools of Awareness", Dr. Willy de Maeyer & Dr. Gabriele Breyer. 2006, Willy de Maeyer, Antwerp.

"The Conscious Universe", the scientific truth of psychic phenomena. Dean Radin. 1997. Harper Collins Publishers. 

"The Cosmic Octave", origin of harmony. Hans Cousto. 2000. LifeRythm.

"Stalking the Wild Pendulum", on the mechanics of consciosness. Itzhak Bentov. 1977-88. Desteny Books.

"A Brief Tour of Highter Consciousness", a cosmic book on the mechanics of creation. Itzhak Bentov. 2000. Desteny Books.

"Healing Sounds", The Power of Harmonics. Jonathan Goldman, Element Book Limited, 1992-96.

"The Manual of Harmonics" of Nicomachus the Pythagorean. Translation and commentary by Flora R. Levin, 1994, published by Phanes Press.

"Music and the Power of Sound", the Influence of Tuning and Interval on Coonsciousness. Alain Daniélou, 1943, revised edition 1995, Inner Traditions International.

"The Harmony of the Spheres", A scourcbook of the Pythagorean Tradition in Music. Joscelyn Godwin, 1993 Inner Traditions International.

"Harmonies of Heaven and Earth", Mysticism in Music from antiquity to Avant-Garde. 
Joselyn Godvin, 1987, 1995, Inner Traditions International.

"The Spiritual Dimension of Music", Altering Consciousness for Inner Development. 
R.J.Stewart, 1987, 1990, Destiny Books.

"The life of Music" Hazrat Inayat Khan, Omega Publications 1988.

"The Secret Power of Music", The Transformation of Self and Society Through Musical Energy,
David Tame, 1984, Destiny Books.

"A History of Greek Philosophy", Vol. I, 
W.K.C. Guthrie, First published 1962, Cambridge University Press.

"The Oxford Companion to Music". Percy A. Scholes. Oxford University Press. 1970.

"Les Grand Initiés," Édouard Schuré, 1. edition 1889.

Acoustics

"On the Sensations of Tone," Hermann von Helmholtz, Dover Publications, 1954.
Translated by Ellis (2. edition 1885) from German: Die Lehre von den Tonempfindungen.

"The Science of Musical Sound," John R.Pierce, 1983, Scientific American Books.

"Problems for Musical Acoustics", (Workbook for music/sound students in Iowa based on A.B.Benade's Fundamentals of Musical Acoustics). 
William R. Savage, 1977, Oxford University Press.

"The Musician's Guide to Acoustics", 
Murray Campbell & Clive Greated, 1887, J.M.Dent & Sons Ltd.

"Fundamentals of Musical Acoustics", Arthur H.Benade, 1976, Oxford University Press.

"Music, Sound and Technology", John M.Eargle, 1990, VNR - vom Nostrand Reinhold.

Gurdjieff tradition

"The Theory of Celestial Influence", Man, the Universe & Cosmic Mystery. 
Rodney Collin, First published 1954. This edition 1980. Robinson & Watkins.

"The Fourth Way". A record of talks and answers to questions based on the teaching of G.I.Gurdjieff. 
P.D.Ouspensky. First published 1957. Routledge & Kegan Paul. London.

"In Search of the Miraculous", Fragments of an unknown teaching. 
P.D.Ouspensky. 1949. Harcourt, Brace & World, Inc.

"Beelzebub’s Tales to his Grandson" " An Objectively Impartial Criticism of the Life of Man", 
G.I. Gurdjieff first published in 1950 by Routledge & Kegan Paul Lim.

"Meetings with Remarkable Men", 
G.I. Gurdjieff first published in UK 1963 by Routledge & Kegan Paul Lim.


Back to The Musical Octave   (The Creation of Musical Scales I & II)

Back to The Musical Octave 2

Index


Danish literature:

Ubevidst intelligens, Du ved mere end du tror. Ole Vedfelt, 2000, Gyldendal

Bevidsthed, Bevidsthedens Niveauer. Ole Vedfelt, 1996.

Træk af den vestlige verdens musik. Fra gregoriansk sang til rock. Musikhistorisk Haandbog. 
Kjeld Søren Overgaard og Finn Roar.1979.

Gads Musik Historie, Redigeret af Søren Sørensen og Bo Marchner, 1990.

Musikkens Historie. Alfred Einstein. Geschichte des Musik. oversat til dansk 1953.

Durants Verdens Kulturhistorie. Bind 4. Will Durant. (The Story of Civilisation. vol. 4 . The Life of Greece. 1939/66.) På dansk 1969.

De store Indviede. Edouard Schuré. (Les grand Initides. oversat fra fransk, 1985.)

Frimueriet og Pythagoras. M.A.Lowzow. 1975.

Den Europaeiske Filosofis Historie. Antikken. bind. 1. Karsten Friis Johansen. 1991.

Den græske Tanke. Otto Gelsted. 1967.

Filosofferne før Sokrates. Jørgen Mejer.1971.

Den græske Filosofi fra Thales til Sokrates. Alf Ahlberg. (oversat fra svensk. Filosofiens Historia. 1952.) dansk udgave revideret 1969.

Hellas. Kultur og Religion. Vol. IV, Tænkere og Tragikere. Vilh. Grønbech. 1944.

Kompendium til forelæsninger over Den Antikke Filosofis Historie. 2. forøgede udgave, 1975. Johs. Witt-Hansen.

Ind i Musikken. Peter Bastian. 1987.

Hvem Tænkte Hvad. Filosofiens Hvem-Hvad-Hvor. 1960.

Musikteoretisk Oversigt, for H.F. Gymnasier, Seminarier, Højskoler, etc. Jørgen Sørensen, 1973.

Musiklære og Musikalsk Analyse, II Del, Melodi. Jens Brincker, 1974.

Musiklære og musikalsk analyse, I. Melodi. 2. Udgave. Jens Brincker og Annemette Kirkegaard, 1993.

Musiklære og Musikalsk Analyse. II Harmoni. Jens Brincker og Inge Bruland, 2. revideret udg. 1990.

Hvad skal jeg vide om musik, Notation og Klang. Ebbe Knudsen, 1971.

Musik. 2. Udgave. Bent Joensen, 1987.

Musik og Samfund, Redigeret af Finn Gravesen, 1977

Musik og Lyd, Arthur H.Benade, 1962, Gyldendals Kvante Bøger.

Vor Tids Fysik, 1966. Oversat fra tysk. Original titel: Knaurs Buch der Modernen Physik, Walter R. Fuchs, 1965,

Musikkundskab, Hennig Bo Rasmussen, 1971

Fyski med Klang. Om fysik og musik. Jens Ingwersen, Hans Birger Jensen, Knud Erik Sørensen, 1991

Musikkens Grundbegreber, arbejdshæfte til hørelære og almen musikteori. Inge Bjarke, 1991.

Den nye pagt mellem menneske og universet, Nye veje i naturvidenskaben. Ilya Pigogine og Isabella Stengers, 1984. 
(Oversat til dansk (1985) af Johannes Witt-Hansen og Laurits Lauritsen fra La Nouvelle Alliance: Metamorphose de la Science.)

Musikens Ljudlæra. Hur Tonen Alstra och Uppfattas. Johan Sundberg. 1978, Proprius Fôrlag, Stockholm.

Forvandlingens Tid. Kanaliseret viden til personlig fred. Kryon. Lee Carroll 1993 Borgen 1996